การโรยตัวทำงานบนที่สูง ระดับที่1

การโรยตัวทำงานบนที่สูง ระดับที่1

หลักสูตรอบรม Rope Access: Level 1
การโรยตัวทำงานบนที่สูง ระดับที่1
สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก แบบเต็มรูปแบบ

ระยะเวลาเรียน 4 วัน สอบ 1 วัน (รวม 5 วัน) ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00น.
ค่าอบรมท่านละ 16,050 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รอบละ 7-10 ท่าน)
ราคานี้สำหรับการอบรมที่ Outdoor Solution Training Center เท่านั้น

ราคาดังกล่าวรวม

 1. ค่าวิทยากรและทีมครูฝึก
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกวันฝึกอบรม
 3. ค่าอุปกรณ์และชุดที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
 4. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าดำเนินการต่างๆ
 5. ใบรับรองการฝึกอบรมจาก CAMP Italy และ ID Card

**กรณีอบรมนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดจะคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม**

เนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตร

 1. Ascending การไต่ขึ้น
 2. Descending การไต่ลง
 3. Changeover การเปลี่ยนอุปกรณ์กลางเชือก ใช้เมื่อปีนขึ้น แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับการโรยตัว หรือเมื่อโรยตัวลงแล้วต้องการปีนขึ้น ต้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับไต่ขึ้น
 4. Passing Knots การผ่านปมเชือกใช้ในกรณีที่พบว่าเชือกมีรอยชำรุดในระหว่างทำงาน โดยที่รอยชำรุดนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ผู้ทำงานจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการผูกปมไว้ เพื่อไม่ให้รอยชำรุดของเชือกต้องรับแรงดึง แต่อุปกรณ์สำหรับการปีนขึ้นหรือโรยตัว จะไม่สามารถผ่านปมนี้ได้ จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการผ่านปมอย่างปลอดภัย
 5. Passing rope protection การผ่านปลอกรองเชือก ในการทำงานเชือกมักพาดผ่านขอบอาคารซึ่งจะเกิดแรงเสียดสีของเชือกกับมุมของอาคาร จำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกมีความเสียหาย ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ และเทคนิคในการข้ามผ่านอุปกรณ์ชนิดนี้ด้วย
 6. Anchor & Knots เงื่อนและการทำจุดยึด โดยคำนึงถึงมุมองศาที่รับแรงได้ดีที่สุด
 7. Re-Anchor ใช้ในกรณีที่มีการย้ายการทำงานในแนวระนาบ โดยที่ไม่ต้องมีการย้ายจุดผูก เพื่อให้เชือกเปลี่ยนแนว วิธีนี้จะผูกเชือกไว้ที่ 2จุด ตามแนวที่ต้องการเปลี่ยน
 8. Deviations การไต่เบี่ยงเชือกโดยใช้จุดยึด
 9. Rope-to-Rope transfer การย้ายเชือก
 10. Aid Climbing using fixed anchor การปีนแนวขนานโดยใช้จุดยึดถาวร
 11. Aid Climbing using mobile anchor การปีนแนวขนานโดยใช้จุดยึดเคลื่อนที่
 12. Rescue การช่วยเหลือผู้ติดอยู่กลางอากาศ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า