หลักสูตร Zip line Operation

หลักสูตร Zip line Operation

ระยะเวลาเรียน 5 วัน 8.30-17.00 น. ราคาคอร์สละ 18,000 ต่อ 1 ท่าน
(เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงโดยใช้เทคนิคซิปไลน์หีือติดตั้งซิปไลน์)

1. เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานบนที่สูง
2. เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อปฏิบัติของการทำงานบนที่สูง
3. เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง
4. เรียนรู้การเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับงาน
5. เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์
6. เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
7. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
8. การสวมใส่ P.P.E. ให้ลูกค้าและตนเองอย่างถูกต้อง
9. กฎและข้อบังคับในการเล่น Zip line
10. เทคนิคการับลูกค้า
11. เทคนิคการส่งตัวลูกค้า
12. เทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
13. หลักการติดต่อสื่อสาร
14. เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานบนเชือกโดยมีระบบ Safety แบบ 2 rope โดยที่เชือกเส้นหนึ่งจะเป็น working line ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็น Safety line มีเทคนิคต่างๆ (ภาคปฏิบัติ) ดังนี้ :

  • การปีนขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่มีระบบล็อกอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกต่อการปีน
  • การโรยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่มีระบบล็อกอัตโนมัติ ใช้ในกรณีที่ต้องมีการหยุดเพื่อทำงานกลางอากาศ สามารถปล่อยมือที่ควบคุมอุปกรณ์โรยตัว แล้วทำงานได้อย่างปลอดภัย
  • การปีนขึ้นหรือการโรยตัวโดยผ่านปมเชือก ใช้ในกรณีที่พบว่าเชือกมีรอยชำรุดในระหว่างทำงาน โดยที่รอยชำรุดนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ผู้ทำงานจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการผูกปมไว้ เพื่อไม่ให้รอยชำรุดของเชือกต้องรับแรงดึง แต่อุปกรณ์สำหรับการปีนขึ้น หรือโรยตัว จะไม่สามารถผ่านปมนี้ได้ จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการผ่านปมอย่างปลอดภัย
  • การปีนขึ้น หรือการโรยตัวผ่านอุปกรณ์ป้องกันการเสียสีของเชือกในการทำงานเชือกมักพาดผ่านขอบอาคาร ซึ่งจะเกิดแรงเสียดสีของเชือกกับมุมของอาคารจำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกมีความเสียหาย ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ และเทคนิคในการข้ามผ่านอุปกรณ์ชนิดนี้ด้วย
  • การใช้เทคนิค Re- Anchor ใช้ในกรณีที่มีการย้ายการทำงานในแนวระนาบ โดยที่ไม่ต้องมี การย้ายจุดผูก เพื่อให้เชือกเปลี่ยนแนว วิธีนี้จะผูกเชือกไว้ที่ 2จุด ตามแนวที่ต้องการเปลี่ยน

15. เรียนรู้เรื่องการผูกเงื่อน และการทำจุดยึดที่ใช้ในการโรยตัว
16.การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานที่สูง
17.การกู้ภัยเบื้องต้นด้วยวิธีต่างๆ (First aid, CPR…)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า